Historie

Dechový soubor pod názvem Vyšňupanka vznikl v roce 2001 a skládá se ze starších členů Dechového orchestru Vimperk. Při účinkování Dechového orchestru Vimperk se tito členové o pauzách odebírali do restauračních zařízení, kde obvykle odehráli pár lidových písní ke své potěše, i potěše všech ostatních. Postupem času vybrali lidové písně z archivu, které již dlouho ležely nepovšimnuty. Tyto písně začali postupně nacvičovat. V současné době  repertoár obsahuje 60 různých lidových skladeb (polky, valčíky, tanga). Kolísavý počet členů se ustálil na deset.

Poděkování

Děkujeme našim rodičům, že nás, coby malé ratolesti, násilím nutili k vytrvání u hry na dechové a bicí nástroje. Děkujeme také jejich peněženkám, že platily tak nákladné studium v lidové škole umění. Děkujeme našim pánům a paním učitelkám, kteří nás (mnohdy i s klackem v ruce) s neomezenou trpělivostí vedli při našem studiu. Děkujeme rodičům našich rodičů a rodičům jejich rodičů, že se měli vždy (před 9 měsíci ) rádi, a že díky nim jsme tu a s námi tak skvělá malá dechovka VYŠŇUPANKA. Děkujeme takovým velikánům naší staré české dechovky - pánům Kmochovi, Valdaufovi a dalším. Stejně tak velkému mistrovi, jako byl B. Smetana, jež  psal tak krásné polky. Těmto pánům patří náš velký dík!!! Děkujeme i dalším velikánům, jakými byli W.A. Mozart, J. Haydn, J. S. Bach, že se věnovali tak krásné múze a že na ni nezanevřeli ani v dobách nejtěžších. Děkujeme i velikánům z dob předcházejících za to, že hudbu měli rádi a že ji rozvíjeli. Děkujeme pravěkým lovcům lebek, že při tanci kolem ohně začali bouchat do svých primitivních, přátelé primitivních, nástrojů. Vždyť bez nich bychom nikdy nehráli!!!! Děkujeme praotci Čechovi, že se zastavil právě na té hoře, na které se zastavil. Diky "Praotče", jež jsi se zastavil na Řípu!!!! Děkujeme praotcům našeho praotce Čecha. Děkujeme opicím, které se rozmyslely, že na stromech nezůstanou a že opravdu slezou?!?!? Děkujeme náhodným kometám, které pluly po širokých pláních vesmíru, že se srazily právě na tomto místě - a daly vzniknout "Zemi". Děkujeme velkému třesku, že "třesknul". Vám všem mockrát děkujeme!

Vaše Vyšňupanka.

ZPĚT- úvodní stránka